Od 1 stycznia 2009r. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ jest niezbędnym dokumentem dla niemal każdego budynku i lokalu oddawanego do użytku oraz wprowadzanego do obrotu (przeniesienie własności lub wynajem). Wymóg taki wprowadza nowelizacja ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007, Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373, wdrażająca Dyrektywę europejską nr 2002/91/WE.

swiadectwoŚwiadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Budynki nie objęte certyfikacją
Ustawa zawiera jednak wyjątki. Certyfikacji, czyli sporządzeniu świadectwa charakterystyki energetycznej, nie podlegają budynki:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami;
 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalne służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię
  nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące
  w roku;
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Właściciel budynku lub lokalu, jest zobowiązany sporządzić świadectwa charakterystyki energetycznej budynku także gdy: w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna lub upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku (ważność świadectwa wynosi 10 lat).

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

swiadectwo

 

NASI PARTNERZY:


wiatraki.jpg


domek
www.sterujdomem.pl


 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK